Będzie kompleksowe wsparcie dla osób z autyzmem

2024-05-13 20:25:29(ost. akt: 2024-05-13 20:27:58)
Tak będzie wyglądało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób z autyzmem we Wrocławiu.

Tak będzie wyglądało Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób z autyzmem we Wrocławiu.

Autor zdjęcia: ZIM

We Wrocławiu powstanie bardzo ważna inwestycja - Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne dla osób dorosłych w spektrum autyzmu. Docelowo placówka przyjmie 20 osób, z czego 5 z nich będzie ją zamieszkiwać na stałe.

To pierwszy taki obiekt w Polsce


Autyzm jest neurologicznym zaburzeniem rozwojowym, które wpływa na zdolność osoby do komunikacji, społecznych interakcji oraz zachowań. Objawy autyzmu mogą być różnorodne i występować w różnym stopniu zaawansowania u poszczególnych osób. Osoby z autyzmem często mają trudności w nawiązywaniu relacji z innymi, rozumieniu emocji innych osób, wykazywaniu zainteresowania otoczeniem oraz w komunikacji werbalnej i niewerbalnej. To dlatego osoby z autyzmem potrzebują tak dużo ciepła, wyrozumiałości i zainteresowania.

Mimo to, w Polsce pomoc dla dorosłych osób z autyzmem jest znikoma. We Wrocławiu dzieci mogą korzystać ze specjalistycznej szkoły, która powstała jako pierwsza w Polsce ponad 25 lat temu. Teraz miasto otwiera się także na potrzeby starszych ludzi. Jedną z fundacji, która od wielu dekad wspiera potrzebujących, jest Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu.

Budowa kompleksowego ośrodka dla osób dorosłych we Wrocławiu to kolejny krok w wypełnieniu luki w opiece nad osobami ze spektrum autyzmu. To konieczność. Młodzi ludzie są w szkole do 24. roku życia a potem są wyłącznie pod opieką rodziny. Wrocławski ośrodek przeznaczony będzie dla osób niesamodzielnych, wymagających asystentów, dla których do tej pory w Polsce nie było oferty” – przyznaje Alicja Winiszewska, prezeska Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu.

Placówka ma być podzielona na część nocną i dzienną. W tej drugiej znajdą się m.in. sale terapeutyczne, świetlica, pracownie warsztatowe oraz gabinety lekarskie i psychoterapeutyczne. Strefa nocna natomiast obejmie 24-godzinną opieką pięć osób, oferując im wygodną i nowoczesną przestrzeń.

W projektowaniu przestrzeni dla osób ze spektrum autyzmu istotne jest zaplanowanie przestrzeni w sposób przemyślany, uwzględniający indywidualne potrzeby przyszłych użytkowników, dlatego do współpracy przy opracowaniu koncepcji Centrum zaprosiliśmy Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu” – wyjaśnia Bartłomiej Świerczewski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UMW.

Obiekt będzie liczył 774 metry kwadratowe. Na dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne, które pozwolą na częściową samowystarczalność obiektu w kwestii energii. Wedle planów, wykonawca będzie miał dwa lata od momentu podpisania umowy na wybudowanie placówki. Miasto czeka na oferty od firm zainteresowanych realizacją projektu do 17 maja.

Miniona kadencja samorządu ma bardzo mocny rys społeczny. Wdrożyliśmy wiele programów adresowanych do osób w potrzebie, do osób wymagających wsparcia i pomocy. Centrum Opiekuńczo Mieszkalne dla Osób ze Spektrum Autyzmu, jest jednym z takich projektów. To będzie jeden z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce. Czekamy na przetarg i dobre oferty” – mówi Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia.

Miasto Wrocław planuje ubiegać się o dofinansowanie z państwowego Funduszu Solidarnościowego, co ma na celu obniżenie opłat za korzystanie z ośrodka. Ostateczna wysokość tych opłat zostanie ustalona przez radę miejską w drodze uchwały.