Studenci Politechniki ze stypendiami od Fundacji Kościuszkowskiej

2024-05-12 21:20:11(ost. akt: 2024-05-12 21:22:28)
Stypendia trafiają co roku do około 40 polskich badaczy.

Stypendia trafiają co roku do około 40 polskich badaczy.

Autor zdjęcia: archiwum Politechniki Wrocławskiej

Dr inż. Szymon Zelewski oraz doktoranci Natalia Pudełko-Malik i Daniel Szopa wyjadą na kilkumiesięczne stypendia do USA. To ogromne wyróżnienie dla studentów Politechniki Wrocławskiej. Na renomowanych amerykańskich uczelniach będą prowadzić badania dzięki prestiżowemu programowi Exchange Program to the United States Fundacji Kościuszkowskiej.

Studenci Politechniki wyjeżdżają w świat


Wyjazdy młodych naukowców z PWr są możliwe dzięki stypendium Exchange Program to the United States Fundacji Kościuszkowskiej. Amerykańska organizacja wspiera w ten sposób wymianę naukową między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Stypendystom przyznawane są fundusze pozwalające na rozpoczęcie badań na jednej z czołowych uczelni za oceanem. Obok MIT to m.in. Uniwersytet Stanforda, Harvard czy Yale. To nie tylko okazja do poznania świata i nagroda za wykonaną pracę, ale także ogromna możliwość rozwoju.

Dr Szymon Zelewski wyjedzie na cztery miesiące na University of Illinois Urbana-Champaign. Tam, pod okiem prof. Davida Cahilla, pioniera w dziedzinie badań transportu ciepła w nanoskali będzie badał przepływ ciepła w cienkowarstwowych strukturach półprzewodnikowych różnymi metodami, w zależności od spodziewanych parametrów warstw aktywnych.

Jak wyjaśnia naukowiec, badania nowych materiałów półprzewodnikowych do zastosowań w optoelektronice są w dużej mierze poświęcone poznaniu ich właściwości optycznych:

Wynika to z możliwości przewidzenia na tej podstawie ich użyteczności jako absorbery w panelach fotowoltaicznych czy warstwy emitujące fotony w diodach świecących. Mój projekt ma pomóc poznać podstawowe parametry związane z transportem ciepła w materiałach uznawanych za półprzewodniki nowej generacji, między innymi perowskitach hybrydowych, Pozwoli to na wskazanie czynników umożliwiających dalszą optymalizację bazujących na nich urządzeń optoelektronicznych” - mówi dr Szymon Zelewski.

Kolejna stypendystka, Natalia Pudełko-Malik, jest obecnie w Szkole Doktorskiej Politechniki Wrocławskiej. Badania w ramach pracy doktorskiej prowadzi w Katedrze Biochemii, Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Chemicznym PWr w Zakładzie Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzięki otrzymanemu grantowi wyjedzie na pięciomiesięczny staż na University of Texas Southwestern Medical Center w Dallas.

Aktualnie wiadomo, że tworzenie nowych połączeń synaptycznych, w celu uzyskania stabilnej pamięci długotrwałej, wymaga złożonej współpracy komórkowej i wysokiego stopnia elastyczności metabolicznej. Zachwianie tych molekularno-metabolicznych mechanizmów objawia się podczas procesów starzenia oraz patofizjologicznych schorzeń związanych z wiekiem, takich jak choroba Alzheimera, Parkinsona czy demencja” – wyjaśnia Natalia Pudełko-Malik.

Trzecim naukowcem, który już niedługo poleci do Stanów Zjednoczonych, jest Daniel Szopa. Doktorant zamierza opracować metodę bezodpadowego gospodarowania odpadami pochodzącymi z hodowli insektów. Swój projekt będzie realizował na Texas A&M University pod kierunkiem prof. Jeffery'ego K. Tomberlina, specjalisty w dziedzinie hodowli owadów i zrównoważonego rozwoju oraz prof. Karen L.

W założeniu w procesie przetwarzania chcemy uzyskać biostymulatory roślinne i paszy bogate w makro i mikroelementy. Z tego powodu kluczowe jest zbadanie, czy możliwa jest migracja wspomnianych składników odżywczych zawartych w hydrolizatach i uzyskanych w wyniku hydrolizy odpadów hodowlanych.” – tłumaczy Daniel Szopa.

Stypendia trafiają co roku do około 40 polskich badaczy.