Czy środowisko pracy ma wpływ na nasze zdrowie?

2024-04-24 11:38:15(ost. akt: 2024-04-24 11:56:05)

Autor zdjęcia: Janusz Wolniak

Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” wraz z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu serdecznie zapraszają na Ogólnopolską Konferencję nt. „Czy dialog wewnątrzzakładowy ma wpływ na warunki pracy?”, która odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2024 r.
W ramach obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, w siedzibie Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu przy ul. Kopernika 5 rozpocznie się 25 kwietnia konferencja pt. „Czy dialog wewnątrzzakładowy ma wpływ na warunki pracy?”

Spotkanie organizuje Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” wraz z Ośrodkiem Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu, a udział w nim zapowiedział przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda. Będzie też krajowy duszpasterz ludzi pracy abp Józef Kupny oraz zastępca Głównego Inspektora Państwowej Inspekcji Pracy Dariusz Mińkowski. Z udziałem ekspertów od prawa pracy odbędzie się też dyskusja panelowa, a referat wprowadzający przedstawi przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso, którego pytamy o główny temat konferencji:

- Priorytetową funkcją dialogu społecznego na poziomie zakładu pracy jest godzenie interesów pracowników i pracodawców. Buduje on spokój społeczny, ale również pozwala określić cele pracodawców na wolnym i konkurencyjnym rynku, które musi pogodzić z oczekiwaniami pracowników. Jest to nie lada wyzwania na obecnym rynku pracy.

Kazimierz Kimso tłumaczy dlaczego dialog w zakładzie pracy ma tak istotne znaczenie:
-Dzisiejsza sytuacja gospodarcza zupełnie się zmieniła. Coraz więcej uwagi poświęca się ostatnio również zdrowiu i jakości życia w kontekście aktywności zawodowej. Dialog na szczeblu centralnym bywa upolityczniony i emocjonalny, a przez to nierzadko jest mało konstruktywny, o tyle dialog na poziomie zakładu pracy zazwyczaj jest spokojny, racjonalny i pragmatyczny.

Także mówi o tym jakie są aspekty prowadzenia dialogu:
-Zakres jego oddziaływania jest bardzo duży – od tworzenia zakładowych źródeł prawa takich jak układy zbiorowe, regulaminy i porozumienia, kształtowanie warunków płacy i pracy po negocjacje związanych z warunkami wynagradzania i prawem do innych świadczeń oraz szeroko rozumianymi warunkami pracy. Przedmiotem dialogu jest także informowanie o zmianach organizacyjnych i sytuacji ekonomicznej firmy oraz planach związanych z rozwojem oraz kreowania szeroko rozumianego bezpieczeństwa.